עמותת בית האזרח ברמת גן - הדור הממשיך של מקימי "בית האזרח"
בית האזרח – ההיסטוריה

את בנין בית האזרח הקימה אגודה בשם "דביר ביאליק- מרכז לתרבות עברית ברמת גן" בשיתוף עם המועצה המקומית.
בנייתו החלה בראשית שנת 1936 והמייסדים היו אברהם קריניצי שהיה ראש המועצה המקומית רמת גן ובנוסף עוד שמונה מתושבי המקום שהיו דמויות ידועות ופעילות בציבור והם:
יונה אייזנשטיין (לימים איתן)
מיכאל מרקוס
שלום שוק הלוי
עמנואל יוסלביץ (לימים יוספי)
יעקב רוזנבלום
שמאי לבבי
דר. י. אליהו
וירוחם גבאי.

משנת 1945 קיבל המבנה את השם "בית האזרח" שהחל לשמש כבית תרבות שהקנו דעת לרבים מבני המקום. התקיימו בו שיעורים בתנ"ך, בתלמוד, הרצאות בידיעת הארץ, בכלכלה, ציונות, כמו כן גם מסיבות "עונג שבת" ובית תפילה בשבתות.

בחלקו הצפוני של בית האזרח, בקומה השנייה, הוקמה הספרייה הציבורית הראשונה ברמת גן בניהולו של המורה הוותיק ירחמיאל סלוצקי והיא נחנכה ביום 29 במאי 1945, י"ז בסיוון תש"ה, בנוכחות קהל רב מתושבי רמת גן ואורחים רבים וביניהם אלמנתו של חיים נחמן ביאליק כאשר הספרייה נושאת את שמו : "דביר ביאליק".

לאחר שהמבנה הועבר לחזקת העירייה החליטו חברי עמותת בית האזרח לתרום את הכסף למטרות חינוכיות בעיר.

חברי העמותה ומטרות

חברי העמותה ממשיכי דור המייסדים מאז הקמת הבניין:
יו"ר העמותה אמנון שכנר, עו"ד גדעון רוזנבלום, יהודה גבאי, יואל מרקוס, צבי פורת ורפי פיליפסון.

מטרות העמותה:
1) תמיכה במוסדות או ביחידים העוסקים בספורט, חינוך, תרבות, אמנות וכוי"ב.
    הנחלת ידע בקרב הנוער בנושאי ציונות, הישוב בארץ ישראל והמדינה, לרבות המחתרות ומלחמות ישראל
    ומתן הרצאות בנושאים אלה לרבות הוצאה לאור של פרסומים בנושא.
2) חלוקת מלגות ופרסים להצטיינות אישית בנושאים המפורטים בסעיף 1.
3) תמיכה וסיוע ליחידים ומוסדות בנושאים המפורטים בסעיף 1 ולראויים לכך לפי החלטה של מוסדות העמותה.
4) תמיכה לקידום תולדות רמת-גן.

כדי לחזק את הקשר ולהעשיר את הידיעות של הנוער על רמת-גן ,כתב אחד מחברי העמותה - טוביה מילנר את הספר:
"זיכרונותיי מרמת-גן".

 
info@citizen-rg.org.il
|
ת.ד. 10619 רמת גן, 5200502
|
עמותת בית האזרח רמת גן